Romano Prevod Tari Biblija

2 Solunjajna 3

Molinen tumen baši amenge

1Najposle, phrajljalen, molinen tumen baši amenge, ta e Gospodareskoro slovo te prastal hem te proslavinelpe sar hem ki tumende, 2hem amenda te oslobodinamen taro rumime hem bilačhe manuša, soske sarinen naelen vera. 3Ama verno tano o Gospodari, Koj ka zojrakjerel tumen hem ka zapazinel tumen taro lukavo. 4Uverime sijem ko Gospodari, baši tumenge, deka kjerena hem deka ka kjeren okova so zapovedinaja tumenge. 5A o Gospodari te upravinel tumare srcia ke Devleskoro mangipe hem ko trpenie e Hristoskoro!

Ciden tumen taro neuredno životo

6A tumenge zapovedinaja, phrajljalen, ko anav amare Gospodareskoro o Isus Hristos, te odvojnen tumen taro sekova phral, koj vodinela neuredno životo, a na palo učenje, so primingen amendar. 7Čače, korkori džanena sar trebela te ugledinen tumen amende, soske amen na vladingem neuredno maškar tumende, 8nitu halem nekaskoro maro, nego kjergem buti trudoja hem ko napor, i rat hem o dive, za da tena ova ko teret nekaske tumendar. 9Na baši odova so na sineamen pravo ko odova, nego za da te ova korkori amenge baši primer za da te podržinen amen. 10Soske hem koga sijem sine tumencar, zapovedingem tumenge akava: ako nekoj na mangela te kjerel buti, neka hem mate hal!

11Ustvari, šunaja deka nekoj maškar tumende živinena neuredno, ništo na kjerena buti, nego zalelepe čuče bukjencar. 12Asavkenge zapovedinaja hem opomeninajalen ko Gospodari o Isus Hristos te kjeren buti mirno hem te han plo maro. 13A tumenge, phrajljalen, tena dosadinelpe te kjeren šukar!

14Ako pak nekoj na šunelale amaro slovo preku o poslanie, obeležinenle hem ma mešinen tumen oleja, za da te ladžal. 15Ama ma računinenle baši neprijateli, nego predupredinenle sar phral.

O posledna pozdravia

16A korkori o Gospodari e mireskoro te del tumen mir sekogaš hem ko sekova način. O Gospodari te ovel sarinencar tumencar!

17Pozdrav mle vasteja, e Pavleskoro: odovaj tano belego ko sekova poslanie, pišinava agjar: 18i blagodat amare Gospodareskiri o Isus Hristos te ovel sarinencar tumencar.