Romano Prevod Tari Biblija
AA

Matej 6

1„Pazinen tena kjeren tumari pravednost anglo manuša, za da te dikhen tumen ola; inaku naetumen nagrada taro tumaro Dat, Koj tano ki nebesa.

2Hem agjare, koga deja nekas te pomožine, ma trubin angli tute, sar so kjerena o licemejra ko sinagoge hem ko ulice, za da te oven slavime taro manuša. Čače vakjerava tumenge, isilen pli nagrada. 3A tu, koga deja nekas te pomožine, neka mate džanel ti levica, so kjerela ti desnica, 4za da te ovel tlo dejbe ko tajnost; hem tlo Dat, Koj dikhela ko tajnost, ka nagradineltut javno.

5Hem koga molinena tumen, ma oven sar o licemejra, koj mangena te molinenpes terdindor ko sinagoge hem ko kjušia taro ulice, za da te dikhenlen o manuša; čače vakjerava tumenge, isilen pli nagrada. 6A tu, koga molinejatut, khuv ki tli garavdi soba, phan o udara hem molintut tle Dadeske, Koj tano ki tajnost; hem tlo Dat, Koj dikhela ko tajnost, ka nagradineltut javno.

7A koga molinena tumen, ma koristinen čuče povtorime lafia sar o narodo; soske mislinena deka ka oven šunde baši o pobut lafia. 8Hem agjar, ma oven sar lende, soske tumaro Dat džanela soj tumenge tano potrebno, panda angleder te molinenle.

9Nego molinen tumen agjar:

‘Mo Dat amaro, Koj sijan ki nebesa, te svetinelpes Tlo anav;

10te avel Tlo carstvo, te ovel Tli vojlja, sar ko nebo, agjar hem ki phuv;

11amaro šuko maro, de amen avdije;

12hem oprostin amenge amare bordžia, sar so hem amen oprostinaja amare bordžlijenge;

13hem ma ingar amen ko iskušenie, ama izbavin amen taro bilačho, soske Tloj tano o carstvo hem i sila hem i slava, ko sa o vejkja, amin!’

14Soske, ako tumen oprostinena e manušenge olengere prestapia, tumaro nebesno Dat ka oprostinel hem tumare. 15Ako tumen na oprostinena e manušenge olengere prestapia, ni tumaro Dat nae te oprostinel tumare.

16A koga postinena, ma oven ma-zmi sar o licemejra; soske ola kjerena ma-zmi plo muj, za da te dikhenlen o manuša deka postinena; čače vakjerava tumenge, isilen pli nagrada. 17A tu koga postineja, pomazin tlo šero hem thov tlo muj, 18za da tena dikhentut o manuša deka postineja, ama tlo Dat, Koj tano ko tajnost; hem tlo Dat, Koj dikhela ko tajnost, ka nagradineltut javno.

19Ma kheden barvalipe ki phuv kote so o molco hem i rgja uništinelalen, hem kote so o čora phagena, khuvena hem čorena, 20nego kheden barvalipe ko nebo, kote so ni o molco, nitu i rgja na uništinelalen, hem kote so o čora na phagena, khuvena hem čorena; 21soske kote tano tlo barvalipe, odothe ka ovel hem tlo srce.

22O svetilo e teloskoro tani i jak. Hem agjar, ako tli jak tani bistro, celo tlo telo ka ovel osvetlimo; 23ama ako tli jak tani bilačhe, celo tlo telo ka ovel karanluko. Hem agjar, ako i svetlina, soj tani ki tute, tani karanluko, kobor bi ka ovel o karanluko!

24Nikoj našti te služinel duje gospodarenge; soske ili jek ka mrzinele, a o javer ka mangele; ili ka ovel povrzimo jekeja, a o javer ka prezirinele. Našti te služinen e Devleske hem e mamoneske*.

25Odoleske vakjerava tumenge: ma sekirinen tumen baši tumari duša, so ka han ili so ka pijen; nitu baši tlo telo, so ka uraven. Zar i duša nae tani poviše tari hrana, hem o telo taro šeja? 26Dikhenlen e čiriklen nebesna! Ola nitu sejnena, nitu žnejnena, nitu khedena ko ambari, hem palem tumaro nebesno Dat paravelalen. Zar na sijen vredna but poviše olendar? 27Koj tumendar šaj sekiribaja te prodolžinel plo život, makar samo jek saati?

28Soske sekirinena tumen hem baši šeenge? Dikhen o polska lulugja sar bajrona; na trudinenapes, nitu pletinena; 29a Me vakjerava tumenge deka ni o Solomon, ki celo pli slava, na uragjapes sar jek olendar. 30Hem, ako o Devel uravela agjar i polsko čar, so avdije tani, a tajsa frdenala ki pečka, nae li but poviše tumen, tikneverakere?

31Hem agjar, ma sekirinen tumen, vakjeribaja: ‘So ka ha?’ Ili: ‘So ka pija?’ Ili: ‘So ka urava?’ 32Soske sa odova rodena o narodia, soske tumaro nebesno Dat džanela deka tumenge tano potrebno sa akava. 33Ama, roden prvo o carstvo e Devleskoro hem Oleskiri pravda, hem sa odova ka dodajnelpes tumenge.

34Hem agjar, ma sekirinen tumen baši tajsutno dive, soske o tajsutno dive ka sekirinelpes baši peske. Dosta tano sekole diveske oleskoro bilačhipe.“

*Stiho 24: O lafi Mamon ki aramejsko čhip značinela o pare ili o barvalipa.