Romano Prevod Tari Biblija
AA

Psalm 103

Blagodarna baši e Devleskiri milost

(E Davideskoro Psalmi)

1Blagoslovinle e Gospodare mli duša, hem sa soj tano ki mande: Oleskoro sveto anav!

2Blagoslovinle e Gospodare mli duša, hem ma bistre Oleskere šukaripa so kjergja.

3Ov oprostinela sa tle grevia, Ov saskjarela sa tle bolestia;

4Ov spasinela tlo životo taro propast, opkružinelatut šukaripaja hem mangipaja;

5Pherela tlo životo šukaripaja, tlo ternipa kjerelale nevo sar e orloskoro.

6O Gospodari kjerela pravedna dejlja, hem e maltetirimenge iranela lenge i pravda,

7e Mojseske objavingja Ple drumia, e Izraeleskere čhavenge Ple dejlja.

8Žalostivo hem milostivo tano Gospodari, isile baro trplenje hem but verno mangipe.

9Nae tano holjamo baši večna vremia, nitu Oleskiri holi ačhola zauvek.

10Na postapinela amencar sprema amare grevia, nitu platinela amenge sprema amaro bezzakonie.

11Soske kobor tano o nebo učo upri phuv, doborom tani bari Oleskiri milost ko okola so darana Olestar.

12Kobor tano o istok dur taro zapad, doborom dujrakjergja amendar amare bezzakonia.

13Sar so o dat sožalinela pe čhaven, agjar o Gospodari sožalinela okolen, so darana Olestar.

14Soske džanela šukar sar sijem sozdajme, spomninela Peske deka sijem pravo.

15E manušeskere dive tane sar čar, bajrona sar polsko luludi.

16Štom i bavlal ka pipinela hem vekje nae tani, ni olakoro than na pamtinelala.

17Ama e Gospodareskoro mangipe tano večno upro okola koj darana Olestar, hem Oleskiri pravda upro čhave e čhavengere,

18upro okola so arakhena Oleskoro zavet, hem pamtinena Oleskere zapovedia, za da te ispolninenlen.

Sekoj te blagoslovinel e Gospodare

19O Gospodari čhigja Plo prestol ko nebo, hem Oleskoro carstvo vladinela upreder o sa.

20Blagoslovinenle e Gospodare, sa Oleskere angejlja, tumen o mokjna ki sila, koj ispolninenale Oleskoro lafi, poslušna e glasoske taro Oleskoro slovo!

21Blagoslovinenle e Gospodare, sa Oleskiri vojska, Oleskere sluge, so ispolninena Oleskiri vojlja!

22Blagoslovinenle e Gospodare, sa Oleskere dejlja, ko sekova than taro Oleskoro vladiba! Blagoslovinle e Gospodare, mli duša!