Romano Prevod Tari Biblija

Psalm 34

Psalm 34

Psalm baši blagodarnost hem nadež

E Davideskoro Psalmi.

(Koga ov kjergjape delino anglo Avimeleh, koj paldingjale hem agjar gelo dur.)

1Ka blagoslovinavle e Gospodare ko sekova vreme, Oleskiri pofalba uvek ka ovel mange ko muj!

2Mli duša ka falinelpe e Gospodareja: neka šunen adava o ponizna hem neka radujnenpe!

3Vazdenle ko baro e Gospodare mancar, zaedno te vazda upre Oleskoro anav!

4Rodingjum e Gospodare hem Ov šungjama, ikagjama tari sa mi dar.

5Dikhle ki Leste hem svetingja lenge anglo jajkha, hem na ka ladžakjerenpe o muja lengere!

6Akava bedno vikingja hem o Gospodari šungjale, ikagjale taro sa oleskere nevolje.

7E Gospodareskoro angeli kjerela straža okolu okola so darana Olestar, hem izbavinelalen.

8Ukusinen hem dikhen kobori tano šukar o Gospodari: blaženo tano o manuš, koj nadinelape ki Leste!

9Daran taro Gospodari, tumen Oleskere svetie, soske nae te falinel ništo baši okola so darana Olestar.

10O terne lavia trpinena beda hem merena bokhatar, a koj rodenale e Gospodare nae te trpinen te falinel lenge ništo.

Pazinen tumen taro grevo

11Aven, čhavalen, hem šunenma, ka sikavav tumen baši dar taro Gospodari.

12O, manuša! Mangeja li o životo? Mangeja li but dive, za da te dikhe šukar?

13Ikjer ti čhip taro bilačhipe hem tle vošta taro hovavno lafikjeribe!

14Cidetut taro bilačhipe hem kjer šukar, rode mir hem dža pali leste!

15E Gospodareskere jajkha dikhena e pravednon, Oleskere kana šunena olengoro vikiba.

16E Gospodareskoro muj iranelape protiv o bilačhe, za da te uništinel lengoro spomen ki phuv.

17O pravednikja vikinena, o Gospodari šunelalen, izbavinelalen taro sa olengere bede.

18O Gospodari tano paše uzo okola soj tane phage srceja, hem spasinela okolen, soj tane pokajbaskere duhoja.

19E pravedniko isile but nevolje, ama o Gospodari ikavelale taro sa.

20Ov arakhela sa oleskere kokala, nitu jek olendar nae te phagjol.

21O bilačhipe ka mudarel e neverniko, ka platinen ola so mrzinena e pravedniko.

22O Gospodari izbavinela i duša Ple slugengiri hem nijek, taro odola so nadinenape ki Leste nae te oven osudime.