Romano Prevod Tari Biblija
AA

2 Јованово

Поздрав

1Таро старешина, џи ки избирими госпоѓа хем олакере чхаве, кој мангавален ко чачипе, хем на само ме, него хем сарине, кој пенџарге о чачипе, 2баши о чачипе, со ачхола ки аменде хем со ка овел аменцар довек. 3О благодат, о милост хем о мир ка овен аменцар таро Девел о Дат хем таро Господари о Исус Христос, о Чхаво е Дадескоро, ко чачипе хем мангипе.

О заповед е мангипаскоро

4Бут радујнѓума соске машкар те чхаве аракљум асавке, кој џана ко чачипе, сар со примингем заповед таро Дат. 5Хем акана молинаватут госпоѓо, на сар те пишинава туќе неви заповед, него окоја со исиамен таро почеток: те мангамен јек јавереја. 6А мангипе тано акава: те џа според Олескере заповедиа. Одојај тани и заповед, сар со шунген таро почеток, ки која требела те џан.

Пазинен тумен

7Соске бут измамниќа иклиле ко свето, кој на исповединена дека о Исус Христос ало ко тело, одовај тано измамнико хем антихрист. 8Пазинен тумен те на нашавен окова со спечалингемле, него те приминен цело награда. 9Секој, кој џала надарик хем на ачхола е Христоске ки наука, наеле е Девле. Кој ачхола е Христоске ки наука, оле исиле хем е Даде хем е Чхаве.

10Ако некој ало ки туменде хем на анела акаја наука, ма приминенле ко кхер хем ма поздравиненле; 11соске кој поздравинелале, учествинела ко олескере билачхе дејља.

Поздравиа

12Исиман бут те пишинав туменге, ама на мангава лилеја хем мастило, него надинавама дека ка авав туменге хем усно те ќерав лафи туменцар, за да те овел амари радост пхерди. 13Поздравиненатут о чхаве тари ти избирими пхен. Амин!