Romano Prevod Tari Biblija

1 Solunjajna 1

Džiki crkva ko Solunjajna

1O Pavle hem o Silvan hem o Timotej, džiki crkva e Solunjanenge, ko Devel o Dat hem o Gospodari o Isus Hristos. Blagodat tumenge hem mir.

2Sekogaš blagodarinaja e Devleske baši sarinenge tumenge, koga spomninaja tumen ko amare molitve, 3soske spomninaja amenge postojano baši o dejlja tumare verakere, hem baši o trudo taro tumaro mangipe hem baši tumaro trpelivo nadež ko amaro Gospodari o Isus Hristos, anglo amaro Devel hem Dat, 4džandipaja, taro Devel mangle phrajljalen, deka tumen sijen izbirime; 5soske amaro propovediba maškar tumende na sine samo slovoja, nego hem ki sila, hem ko Sveti Duh, hem ko pherdo uverenost; sar so džanena save sijem sine maškar tumende baši tumenge.

6Hem tumen ugledingen tumen ki amende hem ko Gospodari, primingen o slovo ki bari nevojlja, radosteja taro Sveti Duh, 7agjar so ulen primer sa e vernikonge ki Makedonija hem Ahaja. 8Soske, tumendar e Gospodareskoro slovo razglasingjapes na samo ki Makedonija hem Ahaja, nego tumari vera ko Devel raširingjape ko sekova than, agjar so nae potreba amen te vakjera nešto. 9Ustvari, korkori raskažinena baši amenge, savo pristap sineamen ki tumende hem sar obratingen tumen ko Devel taro idojlja, za da te služinen e dživde hem vistinsko Devleske, 10hem te udžaren Oleskere Čhave tari nebesa, Kas so voskresingjale taro mule, e Isuse, Koj oslobodinelamen tari holi so avela.