Romano Prevod Tari Biblija

Galatjajna 5

Oslobodingjamen o Hristos

1O Hristos oslobodingjamen baši i sloboda. Spored odova, tergjoven cvrsto hem ma peren palem telo robstvo hem leskoro pharipa.

2Akje, me, o Pavle, vakjerava tumenge: ako obrezinena tumen, o Hristos nikako nae te koristinel tumenge. 3Hem palem svedočinava sekole manušeske, koj obrezinelape, dekaj tano dolžno te ispolninel celo Zakoni. 4Odvojngen tumen taro Hristos tumen, koj mangena te opravdinen tumen preku o Zakoni, prepelen tari blagodat.

5Soske amen, preku o Duho, preku vera, očekujnaja i nadež e pravdakiri. 6Soske ko Hristos Isus nitu o obrezime isi vrednost, nitu o neobrezime, nego i vera, koja delujnela preku ljubov.

7Prastandilen šukar! Koj sprečingja tumen tena pokorinen tumen e čačipaske? 8Odova iraniba nae tano taro Okova, koj povikujngja tumen. 9Hari kvasac ušlarela celo testo. 10Me sijum uverimo baši tumenge ko Gospodari, deka nae te mislinen pojaver. A koj buninela tumen ka pretrpinel osuda, koj hem te ovel!

11Ako palem me, phrajljalen, panda propovedinava o obrezanie, soske panda goninenama? Ko odova slučaj čhinavelape o soblazniba taro krsto! 12O, te čhingjoven sine okola, koj buninena tumen!

13Soske tumen, phrajljalen, povikujme sijen ki sloboda; samo i sloboda tena ovel tumenge povod baši te ugodinen tumare teloske, nego mangipaja služinen jek jekeske. 14Soske celo Zakoni tano ispolnimo ko jek lafi – ko: ‘Mang te paše sar korkori tut!’ 15Ako palem kcinena tumen hem hana tumen jek jekeja, pazinen tena uništinen tumen jek jekeja.

Džan palo Duho

16A vakjerava: džan ko Duho hem nae te ispolninen o strastia e teloskere, 17soske o telo mangela protiv o Duho, a o Duho protiv o telo; soske ola protivinenape jek jekeja, za da tena kjeren okova, so mangena. 18Ama, ako o Duho vodinela tumen, na sijen telo o Zakoni.

19A o dejlja e teloskere pendžardej tane: odolaj tale: o bludstvo, nečistota, bizoladž, 20idolopoklonstvo, magije, dušmanluko, prepirke, ljubomora, holi, sebičnost, razdoria, bangoveruvanje; 21zavist, mudariba, matiba, ladžutne veselbe, hem slična akalenge, baši kolenge vakjerava tumenge angleder, sar so vakjergjum tumenge porano: deka okola, kola kjerena asavke bukja, nae te nasledinen e Devleskoro carstvo.

22A o plodi e Duhoskoro tano o mangipa, o radost, o mir, o trpenie, o ljubeznost, o šukaripa, o vernost, 23o krotost, i samokontrola; nae zakoni protiv asavke nešta.

24A okola koj tane e Hristoskere raspninge plo telo oleskere strastencar hem pohote. 25Ako živinaja ko Duho, neka hem te sledinale e Duho! 26Tena ova pherde suetna te falinamen korkori! Tena predizvikujnamen jek jekeja! Tena zavidinamen jek jekeja!