Romano Prevod Tari Biblija

Matej 3

O propoved e Jovan Krstiteleskoro

1Ko odola dive alo o Jovan Krstitel hem propovedinela sine ki pustina Judejsko, vakjeribaja: 2„Pokajnen tumen, soske alo paše o carstvo nebesno!“ 3Soske ovi tano okova, baši kaske o proroko Isaija vakjergja: ‘O glaso okoleskoro, koj vikinela ki pustina: „Spreminen o drumo e Gospodareskoro, kjeren prava Oleskere drumia!“’

4A korkori e Jovane sinele šeja taro e kamilakere bala hem kožno pojas okolu ki polovina; a o skakulcia hem o divo avgin sine oleske hrana. 5Togaš ikljona sine ki leste: o Erusalim, celo Judeja hem celo Jordansko okolina, 6hem ov krstinelalen sine ki reka Jordan, a ola ispovedinena sine pumare grevia.

7Štom dikhlja but farisea hem sadukea deka avena te krstinelen, vakjergja olenge: „Mileti sapeskoro, koj vakjergja tumenge te našen tari holi so avela? 8Odoleske, kjeren plodia dostojna baši pokajanie, 9hem ma mislinen te vakjeren ki tumende: ‘O Avraam tano amaro dat,’ soske vakjerava tumenge, o Devel šaj taro akala bara te vazdel čhave e Avraameske. 10O tover vekje pašljola ko koreno e kaštenge; odoleske sekova kaš, so na dela šukar plodi, čhinelapes hem frdelapes ki jag.

11Me krstinava tumen ko pani baši pokajanie; ama Okova Koj avela pali mande tano posilno mandar, Kaskere me na sijum dostojno o sandale te ingaravlen. Ov ka krstinel tumen ko Sveti Duh hem jag. 12I lopata tani ko Oleskoro vas, hem ka očistinel Plo gumno hem ka khedele Plo giv ko ambar; a i pleva ka tharela jagaja so na ačhola.“

O Isus krstinelape ko pani

13Togaš o Isus alo tari Galileja džiko Jordan ko Jovan, za da te krstinelpes olestar. 14A o Jovan iranelale sine, vakjeribaja: „Man isima potreba te krstinama Tutar, a Tu aveja ki mande?“

15A o Isus odgovoringja leske: „Mukle akana odova, soske agjar bešela amenge te phera celo pravda.“ Togaš ov muklja Oleske.

16A koga o Isus sine krstimo, odma iklilo taro pani. Hem ekje, o nebesia phravdile Oleske hem dikhlja o Duho e Devleskoro te hulel sar gulubi hem te mukelpes upro Leste. 17Hem ekje, glaso tari nebesa vakjerela sine: „Akavaj tano Mlo manglo Čhavo, ki Kaste Mi milina tani!“