Romano Prevod Tari Biblija

Матеј 1

О родослов е Исусе Христоскоро

1Лил таро родослов е Исусе Христоскоро, чхаво Давидескоро, чхаво Авраамескоро:

2е Авраамеске бијасалило о Исак, е Исакоске бијасалило о Јаков, е Јаковеске бијасалиле о Јуда хем олескере пхрајља. 3Е Јудаске бијасалиле о Фарес хем о Зара тари Тамара, е Фаресeске бијасалило о Есром, а е Есромеске бијасалило о Арам, 4е Арамeске бијасалило о Аминадав, е Аминадавеске бијасалило о Насон, е Насонеске бијасалило о Салмон; 5е Салмонеске бијасалило о Вооз тари Рава, е Воозеске бијасалило о Овид тари Рута, е Овидeске бијасалило о Јесеј; 6е Јесејеске бијасалило о царо Давид. Е царoске е Давидеске бијасалило о Соломон тари Уриевско ромни. 7Е Соломонеске бијасалило о Ровоам, е Ровоамеске бијасалило о Авија, е Авијаске бијасалило о Аса, 8е Асаске бијасалило о Јосафат, е Јосафатеске бијасалило о Јорам, е Јорамeске бијасалило о Озија, 9е Озијаске бијасалило о Јоатам, е Јоатамeске бијасалило о Ахаз, е Ахазeске бијасалило о Езекија, 10е Езекијаске бијасалило о Манасија, е Манасијаске бијасалило о Амон, е Амонеске бијасалило о Јосија, 11е Јосијаске бијасалиле o Јехонија хем олескере пхрајља ко време преселибаскоро ко Вавилон.

12Пали Вавилонско преселба, е Јехонијаске бијасалило о Салатиел, е Салатиелеске бијасалило о Зоровавел, 13е Зоровавелеске бијасалило о Авијуд, е Авијудeске бијасалило о Елијаким, е Елијакимеске бијасалило о Азор, 14е Азореске бијасалило о Садок, е Садокеске бијасалило о Ахим, е Ахимеске бијасалило о Елијуд, 15е Елијудeске бијасалило о Елеазар, е Елеазареске бијасалило о Матан, е Матанеске бијасалило о Јаков, 16е Јаковеске бијасалило о Јосиф, о ром е Мариjакоро, кој бијанѓа е Исусе, ваќердо Христос.

17Хем аѓар са о родовиа таро Авраам џико Давид тале дешуштар родовиа; хем таро Давид џики преселба ко Вавилон дешуштар родовиа; хем и преселба ко Вавилон џико Христос дешуштар родовиа.

Е Исусескоро бијаниба

18А о бијанибе е Исусе Христоскоро уло аѓар: кога Олескири дај и Марија сине верими е Јосифеске, англедер те овен заедно, аракхлисалили кхамни таро Свети Дух. 19А олакоро ром о Јосиф, соске сине праведно хем на мангела сине јавно те лаџаќерела, мислинѓа те мукела тајно.

20Ама штом помислинѓа одова, еќе, е Господарескоро ангели јавинѓапе леске ко суно хем ваќерѓа леске: „Јосиф, чхаво е Давидескоро, ма дара те ле е Марија, те ромња, соске о зачнимо ки олате тано таро Свети Дух. 21Ој ка бијанел Чхаво хем ту ка деле о анав Исус, соске Ов ка спасинел Пле народо таро оленгере гревиа.“

22А са одова уло за да те пхерѓол окова, со о Господари ваќерѓа преку о пророко, кој ваќерела: 23‘Еќе, чхај ка ачхол кхамни хем ка бијанел Чхаво, хем ка ваќеренле Емануел,’ кова ко превод значинела: ‘О Девел аменцар!’

24А кога о Јосиф џангавдило таро суно, ќерѓа сар со заповединѓа леске е Господарескоро ангели, леља пе ромња. 25Ама о Јосиф запазинѓа е Марија сар чхај са џикоте ој на бијанѓа Чхаво, Каске ов денѓале о анав Исус.