Romano Prevod Tari Biblija
AA

1 Јованово 1

О Слово е Животоскоро

1Окова, со сине таро почеток, со шунгемле, со дикхлемле амаре јајкхенцар, со набљудингемле хем со пипинге амаре васта, баши о Слово е Животоскоро– 2хем о живото јавинѓапе, хем амен дикхлемле хем сведочинаја хем обавестинаја туменге о вечно живото, Кој сине е Дадеја, хем јавинѓапе аменге– 3одова, со дикхлемле хем шунгем, одова обавестинаја хем туменге, за да те овелтумен хем тумен заедништво аменцар. А амаро заедништво тано е Дадеја хем Олескере Чхавеја о Исус Христос. 4Амен пишинаја туменге акава, за да те овел тумари радост пхерди.

Те џа пали светлина

5Хем акавај тано о хабери со шунгемле Олестар хем со јавинаја туменге: о Девел тано светлина хем ки Лесте нае нисави темнина. 6Ако ваќераја дека исиамен заедништво Олеја, а џаја ки темнина, ховаваја хем на ќераја о чачипе. 7Ако пак џаја ки светлина, сар сој тано Ов коркори ки светлина, исиамен заедница јек јавереја, хем о рат Олескере Чхавескоро о Исус Христос очистинеламен таро секова грево.

8Ако ваќераја дека наеамен грево, ховавајамен коркори амен, хем о чачипе нае тано ки аменде. 9Ако исповединаја амаре гревиа, Ови тано верно хем праведно: те опростинел амаре гревиа хем те очистинел амен тари секоја неправда. 10Ако ваќераја дека на грешингем, Оле ќерајале ховавно, хем Олескоро слово нае тано ки аменде.