Romano Prevod Tari Biblija
AA

2 Петрово 3

О Последна Диве

1Мангљален, акавај тано веќе дујто послание, со пишинава туменге, хем ко солдуј џангававале, преку потсетиба, тумаро чисто разум, 2за да те спомнинен туменге баши о лафиа кова о света пророќа ваќергелен англедер, хем баши и заповед е Господарескири хем Спасители, која предајнгела туменге тумаре апостојља.

3Џанен англедер о са акава: дека ко последна диве ка јавиненпес мануша со ка кхеленпес е чачипаја, кола пе пле кхелибаја ка џан пало пле сопствена страстиа хем ка ваќерен: 4„Кај тано о ветување баши Лескоро ајбе? Соске откога муле о дада са терѓола аѓар, сар таро почеток таро создавање.“

5Кога ки пли војља мангена аѓар, тогаш баши оленге ачхола гаравдо дека преку е Девлескоро словo и небеса сине одамна, хем дека и пхув таро пани хем преку о пани добинѓа о постоење, 6преку одова хем о тогашно свето сине потопимо пајнеја хем аѓар пропадинѓа. 7А о авдосутне небесиа хем и пхув е исто словоја запазиме, хем аракхенапе баши јаг џи ко диве е судоскоро хем пропаст баши о безбожна мануша.

Е Господарескоро Диве

8Ама јек на смејнела те овел туменге непознато, мангљален, дека баши о Господари јек диве тано сар илјада берш, хем илјада берш сар јек диве. 9О Господари на дуговлачинела одова со обечинѓа, сар со некој мислинена баши одова бавно, него сикавела Пло трпение ки туменде, соске на мангела некој те пропадинел, него сарине те авен џи ко покајание.

10А е Господарескоро диве ка авел сар чор раќате; ко одова диве о небесиа ка накхен баре бучаваја, хем са о буќа со иси ки пхув јагаја ка распадиненпе хем и пхув ка тхабљол са е делонцар сој ки лате.

11Соске са акава ка распадинелпес аѓар, саве требела те овен те водинен свето живото хем ко побожност, тумен 12кола очекујнена хем сиѓаќерена о ајбе баши е Девлескоро диве, кога о тхарде небесиа ка распадиненпес хем са о буќа со иси ки пхув јагаја ка топиненпес? 13А амен, според Лескоро ветување, очекујнаја неве небесиа хем неви пхув ки која живинела и правда.

Последна лафиа

14Одолеске, мангљален, џи коте очекујнена акава, погрижинен тумен Ов те аракхел тумен чиста хем непорочна ко мир, 15а о долготрпеливост амаре Господарескоро рачуниненлe сар спасение, сар со хем амаро мангло пхрал о Павле пишинѓа туменге, според сој денди леске и мудрост; 16сар со хем ко са пле лила ваќерела баши акава; ки ленде иси несаве пхаре те хаљонпе буќа, кола о неучиме хем неутврдиме иранена наопаку, хем о јавера Писмиа, баши пло уништиба.

17Хем аѓар тумен, мангљален, кога џанена акава англедер, пазинен тумен и заблуда таро беззакониќа те на повлечинел тумен ки песте хем те на преперен тари тумари цврсто положба, 18него бајровен ки благодат хем ко пенџариба амаре Господаре хем Спасителе о Исус Христос. Олеске слава хем акана хем ко диве таро вечност. Амин!