Romano Prevod Tari Biblija
AA

1 Јованово 3

Е Девлескере чхаве

1Дикхен саво мангипе денѓамен о Дат: те ваќерамен Девлескере чхаве. А одова хем сијем! Одолеске о свето на пенџареламен амен, соске на пенџарге Оле. 2Мангљален, акана сијем Девлескере чхаве, хем панда на откринѓапе со ка ова; ама џанаја: кога ка откринелпе ка ова Олеске слична, соске ка дикхале асавко саво сој тано. 3Хем секој кој исиле акаја надеж ки Лесте очистинелапес коркори, сар сој тано хем Ов чисто.

4Секој кој ќерела грево, ќерела хем беззаконие; хем о грево тано беззаконие. 5Хем џанена дека Ов јавинѓапес за да те отстранинел о гревиа, а ки Лесте нае грево. 6Секој кој ачхола ки Лесте, на грешинела; секој кој грешинела, на дикхљале Оле, ниту пенџарѓале.

7Чхавален, никој те на заблудинел тумен. Кој ќерела правда праведној тано, сар сој тано Ов праведно. 8Кој ќерела грево таро бенг тано, соске о бенг грешинела таро почеток. Одолеске јавинѓапе е Девлескоро Чхаво, за да те пејљарел о дејља е бенгескере.

9Секој, Кој тано бијамо таро Девел на ќерела грево, соске Олескоро семе ачхола ки лесте, хем нашти те грешинел, соске тано бијамо таро Девел. 10Пало акава пенџаренапес е Девлескере чхаве хем е бенгескере чхаве: секој кој на ќерела правда хем на мангела пе пхрале, нае тано таро Девел.

Те мангамен јек јекеја

11Соске акавај тано о хабери со шунген таро почеток: те мангамен јек јавереја! 12На сар со о Каин сине таро билачхо хем мударѓа пе пхрале. Хем соске мударѓале? Соске олескере дејља сине билачхе, а олескере пхралескере – праведна. 13Ма чудинен тумен, пхрајљален, ако о свето мрзинела тумен.

14Амен џанаја дека накхлем таро мериба ко живот, соске мангаја е пхрален. Кој на мангела пе пхрале, ов ачхола ко мериба. 15Секој, кој мрзинела пе пхрале, тано манушубицо, а џанена дека ко нијек манушубицо ки песте наеле вечно живото.

16Пало одова пенџаргем о мангипе, со Ов денѓа Пло живото баши аменге; хем амен сијем дужна те да амаре животиа баши о пхрајља. 17А кој исиле светско гудлипа хем дикхела пе пхрале ко нанипа, па пхандела пло срце ки лесте, сар ка ачхол е Девлескоро мангипе ки лесте? 18Мле чхавален, те на манга лафенцар или само чхибаја, него ко дело хем чачипе.

Увериме англо Девел

19Пало одова ка пенџара дека сијем таро чачипе, па ка уверина амаре срциа англо Лесте, 20соске кога амаро срце осудинеламен, о Девел тано побаро таро амаро срце хем џанела са.

21Мангљален, ако о срце на осудинеламен, исиамен смелост англо Девел, 22хем со хем те замолина Оле, приминаја Олестар, соске пазинаја Олескере заповедиа хем ќераја сој тано благоугодно англо Лесте. 23А Олескири заповед тани акаја: те верујна ко анав Олескере Чхавесте о Исус Христос хем те мангамен јек јавереја, сар со заповединѓа аменге. 24Хем кој пазинела Олескере заповедиа ачхола ки Лесте хем Ов - ки лесте. Хем пало одова џанаја дека Ов ачхола ки аменде: пало Духо Кас со денѓамен.