Romano Prevod Tari Biblija
AA

1 Петрово 4

Те живина баши е Девлескири слава

1Хем аѓар, соске о Христос цидинѓа ко тело баши аменге, наоружинен тумен хем туменда е исто мислаја, соске кој цидинѓа ко тело прекининѓа таро грево, 2та со ачхило о време е животоскоро ко тело, те на накхенле според манушикане страстиа, него според е Девлескири војља. 3Соске доста тано со ко англутно време ќерена сине и војља е народоскири, одолеја со живинена ко разврат, ко страстиа, ко пиба, гозбе, ко матиба хем ко беззаконско идолопоклонство.

4Адалеске акана хем чудиненапес дека тумен на прастана оленцар ки исто крајност ко развратна буќа, хем ваќерена против туменде; 5ола ка ден сметка Околеске, Кој тано готово те судинел е џивденге хем е муленге. 6Уствари одолеске проповедимо тано о Евангелие хем околенге сој тане акана муле, за да те овен судиме според манушикано ко тело, а е духоја акана те живинен според о Девел.

7А о крајо баши о сај тано паше. Хем аѓар, овен гоѓавера хем џангавде ко молитве. 8Англедер о са нека овелтумен постојано мангипа машкар туменде, соске ‘о мангипа учхарела бут гревиа.’ 9Овен гостољублива јек јавереске, бизо те овел туменге пхаро те ќерен одова.

10Соске секој тумендар добинѓа дари, служинен тумен олеја јек јекеја, сар шукар домакијна тари буткратно Девлескири благодат. 11Ако некој ќерела лафи, нека ќерел сар Девлескере лафиа; ако некој служинела, нека служинел сар ки сила, која о Девел делала, за да те славинелпе ко са о Девел преку Исус Христос, Каске припадинела и слава хем и сила ко са о веќа. Амин.

Цидена е Христоске

12Мре мангљален, ма чудинен тумен баши о јагакере испитувања, со појавингепе машкар туменде, за да те искушинел тумен, сар те пхене случинѓовела туменге нешто необинчно, 13него радујнен тумен дека соучествинена е Христоске ко цидиба, за да те шај те радујнен тумен хем те веселинен тумен ко откровение ки Лескири слава.

14Блажена сијен ако префрлинена туменге баши е Христоскоро анав, соске тогаш о Духо е славакоро хем е Девлескоро духо бешела упра туменде. Чаче, според оленде, Ови тано хулимо, ама според туменде, Ови тано прославимо. 15Уствари никој тумендар ма те цидел сар убица, или чор, или билачхипе со ќерела или сар окова кој мешинелапе ко туѓа буќа, 16ама ако цидела сар Христијани, те на лаџал, него те славинел е Девле адале анавеја, 17соске тано време те почминел о судо таро е Девлескоро кхер; а ако почминела прво амендар, сар би овела ленгоро крајо околенгоро, кола со на покориненапе е Девлеске ко Евангелие? 18Хем

‘ако о праведнико едвај спасинелапе,
коте ка сикавенпес о безбожнико хем о грешнико?’

19Одолеске хем окола, кола цидена е Девлескере војљаја, те предајнен пе душе е верно Создателеске, ќерибаја шукар.