Romano Prevod Tari Biblija
AA

1 Петрово 5

Со ваљани те ќерен о старешине

1Е старешинен машкар туменде повикујнавален ме, кој сијум меда коркори старешина хем сведоко е Христоскере цидибаске хем учеснико ки слава, која ка откринелпе; 2грижинен тумен баши е Девлескоро стадо ковај тано машкар туменде, хем пазиненле, на силаја, него војљаја, сар со о Девел мангела; на тари желба баши мелали бути те зарадинен, него таро шукар срце, 3хем на сар те господаринен упро околенде, колај туменге довериме, него овен пример е стадоске. 4Хем кога ка појавинелпе о упредер Пастири, ка приминен круна славакири која на шуќола.

Фрден тумаре гриже ки Лесте

5Аѓар хем тумен о потерне покоринен тумен е старешиненге. А сарине јек јекеске понизинен тумен смирено, соске

‘о Девел противинелапе баши о горделива,
а е понизнонге дела благодат.’

6Хем аѓар понизинен тумен тело е Девлескоро силно вас, за да те возвишинел тумен ко право време. 7Хем секоја тумари грижа фрденла ки Лесте, соске Ов грижинелапе баши туменге.

8Овен трезвена хем пажлива; тумаро противнико, о бенг, обиколинела сар лави со викинела, родела некас те глтинел. 9Спротивинен тумен леске, цврста ки вера, џандипаја дека иста цидиба доќеренапе ке тумаре пхрајља ко свето.

Благословиа хем поздравиа

10А о Девел е секоле благодатескоро, Кој повикујнѓа тумен ко Христос о Исус баши Пли вечно слава, пало тумаро кратко цидиба, Коркори ка усовршинел тумен, зацврстинел тумен, ка зајакнинел тумен хем ка ќерел тумен непоколеблива. 11Олеске слава хем власт ко вејќа е веконгоро. Амин!

12Преку е Силванеја, о верно пхрал, саво со рачунинавале, пишинѓум туменге акава накратко, за да те опоменинав тумен хем те сведочинав дека акавај тано чачикане Девлескири благодат, колате терѓона. 13Поздравинела тумен и црква и избирими туменцар ко Вавилон хем мо чхаво о Марко. 14Поздравинен тумен јек јекеја чумибаја таро мангипа. Мир сариненге туменге, кола со сијен ко Христос. Амин!