Romano Prevod Tari Biblija
AA

2 Петрово 1

Поздрав

1О Симон Петар, слуга хем апостоли е Исусе Христоскоро, џи ко окола, кола преку и правда амаре Девлескири хем Спасители о Исус Христос приминге исто скапоцено вера сар хем амен; 2о благодат хем о мир те умножинелпес ко пенџариба е Девле хем е Исусе, амаро Господари.

Ов денѓамен са сој аменге потребно

3Соске Лескири Девликани сила денѓамен са сој аменге тано потребно баши живот хем побожност, преку пенџариба Околе, кој повикујнѓамен преку Пли сопствено слава хем шукарипа, 4солеjа аменге денде скапоцена хем најбаре ветувања, та преку оленде те овен учесниќа е Девлеске ки природа, откога нашлен таро румимо живото, ковај тано ко свето, преку погрешна страстиа, кола владинена ко свето;

5баши одова ден са тумендар хем исполнинен тумари вера шукарипаја, а о шукарипа е џандипаја, 6а о џандипа со воздржливост, а о воздржливост со трпение; а о трпение со побожност; 7а о побожност пхраликане мангипаја; а о пхраликано мангипа мангипаја. 8Соске ако иситумен са адава хем адава умножинелапе, на ќерела тумен мрзлива хем неплодна ко пенџариба амаре Господаре е Исусе Христо. 9Ама, кас нае одова, королој тано хем кратко дикхела: соске бистерѓа дека тано очистимо таро пле пуране гревиа.

10Одолеске пхрајљален, погрижинен тумен панда повише те зацврстинен тумаро позив хем избор. Уствари, ако ќерена одова никогаш нае те сопнинен тумен. 11Соске аѓар ка делпе туменге изобилно те кхувен ко вечно Царство амаре Господареске хем Спасители о Исус Христос.

12Одолеске ка дикхав секогаш те потсетинав тумен баши акала буќа, иако џанена тумен, хем сијен утврдиме ко авдосутно чачипа. 13Ама мислинава дека тано право џи коте сијум ко акава шатори ко мло тело, те џангавав тумен опоменибаја, 14соске џанава дека скоро ка мукав мло шатори, сар со известинѓама баши одова амаро Господари о Исус Христос, 15а ка настојнав тумен, хем пало мло џајбе, те спомнинен секогаш баши акава.

Дикхлем Олескоро барипе

16Соске кога објавингем туменге и сила хем о ајбе амаре Господарескоро о Исус Христос, амен на следингем лукава измислиме бајќе, ама улем очевидциа баши Олескоро барипе, 17соске Ов приминѓа таро Девел о Дат чест хем слава, кога тари величествено слава ало Леске о гласо: „Акавај тано Мло мангло Чхаво, ки Касте Ми милина тани.“ 18Амен шунгем о гласо, кој ало таро небо, кога сијем сине Олеја ки свето гора.

19Хем аѓар исиамен поцврсто пророчко слово, а тумен ќерена шукар со пазинена ки лесте, сар светило со светинела ко темно тхан, џи коте на правѓола о диве хем и Деница засветинела ко тумаре срциа. 20Џанен акава англедер о са: ни јек пророштво ко Свето Писмо нашти те толкујнелпе кој сар мангела, 21соске никогаш о пророштво на ало тари манушикани војља, него о света Девлескере мануша ќерена сине лафи водиме таро Свети Дух.