Romano Prevod Tari Biblija
AA

1 Солунјајна 1

Џики црква ко Солунјајна

1О Павле хем о Силван хем о Тимотеј, џики црква е Солунјаненге, ко Девел о Дат хем о Господари о Исус Христос. Благодат туменге хем мир.

2Секогаш благодаринаја е Девлеске баши сариненге туменге, кога спомнинаја тумен ко амаре молитве, 3соске спомнинаја аменге постојано баши о дејља тумаре веракере, хем баши о трудо таро тумаро мангипе хем баши тумарo трпеливо надеж ко амаро Господари о Исус Христос, англо амаро Девел хем Дат, 4џандипаја, таро Девел мангле пхрајљален, дека тумен сијен избириме; 5соске амаро проповедиба машкар туменде на сине само словоја, него хем ки сила, хем ко Свети Дух, хем ко пхердo увереност; сар со џанена саве сијем сине машкар туменде баши туменге.

6Хем тумен углединген тумен ки аменде хем ко Господари, приминген о слово ки бари невоља, радостеја таро Свети Дух, 7аѓар со улен пример са е верниконге ки Македонија хем Ахаја. 8Соске, тумендар е Господарескоро слово разгласинѓапес на само ки Македонија хем Ахаја, него тумари вера ко Девел раширинѓапе ко секова тхан, аѓар со нае потреба амен те ваќера нешто. 9Уствари, коркори раскажинена баши аменге, саво пристап синеамен ки туменде хем сар обратинген тумен ко Девел таро идојља, за да те служинен е џивде хем вистинско Девлеске, 10хем те уџарен Олескере Чхаве тари небеса, Кас со воскресинѓале таро муле, е Исусе, Кој ослободинеламен тари холи со авела.