Romano Prevod Tari Biblija
AA

1 Солунјајна 3

И посета таро Тимотеј

1Соске нашти сине веќе те трпина одова, аракхлем баши шукар те ачхова коркори ки Атина, 2а о Тимотеј, амаро пхрал хем е Девлескоро соработнико ко Евангелие е Христоскоро, испратингемле, за да те зацврстинел тумен хем охрабринел ки тумари вера, 3за да те на шудрол никој ко акала муке; соске коркори џанена дека баши одова сијем определиме, 4соске кога сијем сине ки туменде, англедер ваќергем туменге дека ка трпина муке, хем сар со џанена аѓар хем сине. 5Одолеске ме, нашти сине те трпинав, бичхаѓум те сикљовав баши тумари вера, те на би искушинел тумен о искушувачи хем те на овел ко чучо амаро трудо.

Шукар хабери таро Тимотеј

6А акана, откако ало аменге о Тимотеј тумендар хем анѓа аменге шукар хабери баши тумари вера хем мангипе, хем дека иситумен секогаш шукар спомен баши аменге хем дека иситумен бари желба те дикхен амен, сар хем амен тумен, 7одолеске, пхрајљален, утешисалилем баши туменге баши тумари вера ки са амари потреба хем невоља; 8соске амен живинаја акана, кога тумен терѓона цврсто ко Господари.

9Соске, сави благодарност шај те преда е Девлеске баши туменге, баши цело радост колаја радујнајамен баши туменге англо амаро Девел? 10И рат хем о диве молинајамен са таро срце те дикха тумаро муј хем те допхера одова, со хем фалинела тумаре вераке.

11А коркори о Девел хем амаро Дат, хем амаро Господари о Исус Христос, те управинел амаро друмо ки туменде! 12А о Господари те ќерел тумен те бајрон хем те изобилинен ко мангипе јек јавереске хем ко сарине, сар со хем амен исиамен ки туменде, 13за да те зојраќерел амаре срциа те овен непорочна ко светост англо амаро Девел хем Дат, ко ајбе амаре Господарескоро о Исус Христос са Пле светиенцар.