Romano Prevod Tari Biblija
AA

1 Солунјајна 4

Сар те живинен угодно е Девлеске

1Најпосле пхрајљален, родаја хем опоменинаја тумен ко Господари о Исус, те изобилинен повише ко окова со приминген амендар, сар требела те живинен хем те угодинен е Девлеске, сар со хем успејнген ко одова. 2Уствари, џанена саве наредбе денгем тумен ко анав е Господареске о Исус.

3Соске, акавај тано е Девлескири војља: тумаро осветување, те воздржинен тумен таро блудство, 4секој тумендар те џанел те иќерел пло чаро ко светост хем чест, 5на ко похотна страстиа, сар о народиа кој на пенџарена е Девле; 6те на искористинел хем те на преваринел пе пхрале ко одова, соске баши са одова о Господари тано Одмаздувачи, сар со ваќергем туменге хем сведочингем поангле. 7Уствари о Девел на викинѓамен ко мелалипа, него ко осветување. 8Одолеске, кој отфрлинела одова, на отфрлинела е мануше, него е Девле, Кој дела тумен хем Пло Свети Дух.

9А баши о пхраликано мангипе нае потреба те пишинав туменге, соске Коркори о Девел сикаѓа тумен те манген тумен јек јавере, 10а тумен ќерена одова са е пхраленге ки цело Македонија. Ама, молинаја тумен палем, пхрајљален, те ќерен одова панда повише, 11хем те настојнен са таро срце те живинен тихо, те дикхен тумаре буќа хем те ќерен бути тумаре вастенцар, сар со наредингем туменге, 12за да те понашинен тумен достојна ко окола, о авруне, хем те на овелтумен потреба таро ништо.

Е Господарескоро ајбе

13На мангаја, пхрајљален, те ачховен ко биџандипе баши о муле, за да те на жалинен сар о јавера, кој наелен надеж. 14Соске ако верујнаја дека о Исус муло хем воскреснинѓа, аѓар хем о муле ко Исус, о Девел ка анелен Олеја.

15Соске акава ваќераја туменге преку о слово е Господарескоро, дека амен, кој живинаја хем ачховаја џико е Господарескоро ајбе, нае те џа англедер окола, кој муле; 16соске Коркори о Господари ки заповед, ко гласо е архангелескоро хем ки Девлескири труба, ка хулел таро небо хем о муле ко Христос ка воскреснинен прво. 17Пало одова амен о џивде, амен кој ачхилем, ка ова грабиме заедно оленцар ко облаќа, ко воздух, ко пресрет е Господареја; хем аѓар засекогаш ка ова е Господареја.

18Одолеске утешинен тумен јек јавереја акале лафенцар.