Romano Prevod Tari Biblija
AA

1 Тимотеј 1

Е Павлескоро поздрав џи ко Тимотеј

1О Павле, апостоли е Христа Исусескоро, пали повелба е Девлескири, амаро Спасители, хем е Христа Исусескоро, амари надеж, 2џи ко Тимотеј, о чачикано чедо ки вера: и благодат, милост хем мир таро Девел о Дат хем о Христос Исус, амаро Господари.

Ма те сикавен појавер учење

3Сар со молинѓумтут, кога џава сине ки Македонија, те ачхове ко Ефес, за да те заповедине некаске те на сикавен појавер, 4хем те на ден внимание баши парамиса хем бизокрајо родословиа, кој повише чхивена ко препирке, отколку те поможинен баши е Девлескири управа, којај тани пали вера.

5А и цел е наредбакири тани: мангипе таро чисто срце, хем шукар совест хем нелицемерно вера, 6таро со некој откога на ресле и цел, заостранинге ко чуче лафиа – 7мангипаја те овен учитејља е Законескере, иако на хаљовена ни окова со ваќерена, ни окова со тврдинена упорно!

8Амен пак џанаја дека о Закони тано шукар, ако некој користинела законски, 9џандипаја акава: дека о закони нае тано воспостајмо е праведникоске, него баши о беззакониќа хем о непокорна, баши о безбожниќа хем о грешниќа, баши о несвета хем нечиста, баши о убијциа е даденгере хем о убијциа е дајенгере, баши окола кој мударена манушен; 10баши о блудниќа хем баши о мурша кој тане полово изопачиме, баши о трговциа робонцар, хем баши о ховавне, баши ховавне заклетве со дена, хем баши о са јавер сој хем тано противно е састе наукаке, 11според о славно Евангелиe е блажено Девлескоро, ковај тано манге доверимо.

E Девлескоро благодат спрема о Павле

12Благодаринава е Христа Исусеске, амаро Господари, кој денѓама сила баши одова, соске рачунинѓама верно хем постанѓама ки служба, 13ман, кој поангле сијум сине хулинава, хем гонинава, хем насилнико. Ама добинѓум милост, соске ќерѓум одова таро биџандипе хем на верујнавајне. 14А и благодат амаре Господарескири, е вераја хем мангипаја изобилинѓа ко Христос Исус.

15Верно тано о слово хем достојно – баши пхердо примиба: о Христос Исус ало ко свето те спасинел е грешникон, таро кој сијум прво ме. 16А добинѓум милост токму баши одова, за да те сикавел о Христос Исус, прво ки манде, са Пли трпеливост, баши пример околенге, кој ка верујнен ки Лесте баши вечно живото. 17О царо е веконгоро – о бесмртно, невидливо, единствено Девел – чест хем слава ко са о веќа. Амин!

18Акаја заповед предајнавала туке, чедо Тимотеј, согласно о поранешна пророштвиа баши туке: за да те воине шукар војна, 19те овелту вера хем шукар совест, кој некој отфрлингела хем претрпинге бродолом е веракири. 20Машкар ленде тане о Именеј хем о Александар, кој предајнѓумлен е сатанаске, за да те сикљовен те на хулинен.