Romano Prevod Tari Biblija

2 Solunjajna 3

Молинен тумен баши аменге

1Најпосле, пхрајљален, молинен тумен баши аменге, та е Господарескоро слово те прастал хем те прославинелпе сар хем ки туменде, 2хем аменда те ослободинамен таро румиме хем билачхе мануша, соске саринен наелен вера. 3Ама верно тано о Господари, Кој ка зојраќерел тумен хем ка запазинел тумен таро лукаво. 4Увериме сијем ко Господари, баши туменге, дека ќерена хем дека ка ќерен окова со заповединаја туменге. 5А о Господари те управинел тумаре срциа ке Девлескоро мангипе хем ко трпение е Христоскоро!

Циден тумен таро неуредно живото

6А туменге заповединаја, пхрајљален, ко анав амаре Господарескоро о Исус Христос, те одвојнен тумен таро секова пхрал, кој водинела неуредно живото, а на пало учење, со приминген амендар. 7Чаче, коркори џанена сар требела те углединен тумен аменде, соске амен на владингем неуредно машкар туменде, 8ниту халем некаскоро маро, него ќергем бути трудоја хем ко напор, и рат хем о диве, за да тена ова ко терет некаске тумендар. 9На баши одова со на сине амен право ко одова, него за да те ова коркори аменге баши пример за да те подржиненамен. 10Соске хем кога сијем сине туменцар, заповедингем туменге акава: ако некој на мангела те ќерел бути, нека хем мате хал!

11Уствари, шунаја дека некој машкар туменде живинена неуредно, ништо на ќерена бути, него залелепе чуче буќенцар. 12Асавкенге заповединаја хем опоменинајален ко Господари о Исус Христос те ќерен бути мирно хем те хан пло маро. 13А туменге, пхрајљален, тена досадинелпе те ќерен шукар!

14Ако пак некој на шунелале амаро слово преку о послание, обележиненле хем ма мешинен тумен олеја, за да те лаџал. 15Ама ма рачуниненле баши непријатели, него предупрединенле сар пхрал.

О последна поздравиа

16А коркори о Господари е мирескоро те дел тумен мир секогаш хем ко секова начин. О Господари те овел сариненцар туменцар!

17Поздрав мле вастеја, е Павлескоро: одовај тано белего ко секова послание, пишинава аѓар: 18и благодат амаре Господарескири о Исус Христос те овел сариненцар туменцар.