Romano Prevod Tari Biblija

1 Timotej 2

Молитва баши са о мануша хем и власт

1Аѓар, англедер о са те ќеренпес родиба, молитве, молбе, благодарност баши са о мануша, 2баши о цајра хем баши саре кој тане ко власт, за да те шај те проживина тихо хем мирно живото ко са о побожност хем чесност. 3Акавај тано шукар хем угодно англо Девел, амаро Спасители, 4Кој мангела са о мануша те спасиненпес хем те авен ко пенџариба о чачипа.

5Соске о Девели тано јек, хем јек тано Посреднико машкар о Девел хем о мануша: о Мануш о Христос Исус, 6Кој денѓапе Пес сар откуп баши о сарине, баши сведоштво ко вистинско време, 7баши кова ме сијум сине постајмо баши проповеднико хем апостоли, чаче ваќерава, на ховавава, баши учители е народонге ки вера хем чачипе. 8Хем аѓар, мангава о мурша те молиненпес ко секова тхан, те вазден пле света васта бизо холи хем препирка.

Сар ваљани те овен о џувља

9Исто аѓар хем о џувља те украсиненпес ко пристојно шеја, скромно хем претпазливо, на плетенкенцар хем злато, или бисеренцар или скапоцено шејенцар, 10него шукар делонцар, сар со бешела е џувленге, кој исповединена дека тане побожна.

11И џувли те сикљол ки тишина хем ки секоја покорност. 12А е џувљаке на дозволинава те поучинел, ниту те господаринел упро ром, него те овел мирно. 13Соске, прво сине создајмо о Адам, пало одова и Ева. 14Хем о Адам на ховавсалило, него и џувли сине ховавди, хем пели ко престап. 15Ама ој ка овел аракхли бијанибаја чхавен; ако ачхона ки вера хем мангипе хем ко светост, претпазлива.