Romano Prevod Tari Biblija
AA

2 Петрово 2

Ховавне пророќа

1А сине да хем ховавне пророќа ко народо, сар со ка овел хем машкар туменде ховавне учитејља, кола тајно ка анен уништибаскере банге верувања хем ка одрекујнен е Господаре, Кој кинѓален, лена упри песте сигате уништиба, 2хем бут џене ка џан пало ленгоро румимо друмо, баши касте ка хулинелпе о друмо таро чачипа. 3Хем ко алчност ка искористинен тумен измислиме лафенцар, ама ленгоро осудување тано одамна готово хем ленгоро пропаст на дреминела.

4Соске ако о Девел на поштединѓа е ангелен кола грешинге, него предајнѓален ко оковиа е мракоскере, фрдинѓален ко пекол за да те овен одотхе аракхле са џи ко судо; 5хем ако на поштединѓа о пурано свето, него пазинѓа само е Ное, о проповеднико е правдакоро, панда евта душенцар, кога мукља потоп упро о безбожничко свето; 6ако осудинѓален ко пропаст о градиа о Содом хем o Гомор хем ќерѓален ко право, хем постајнѓален за пример баши о идна безбожниќа; 7хем ако избавинѓа е праведнико о Лот, кас со мучинела сине о румимо живот е беззакониконгоро, 8соске акава праведнико, живибаја машкар оленде, мучинела сине таро диве ко диве пли праведно душа, дикхибаја хем шунибаја оленгере беззаконска дејља – 9одова значинела дека о Господари џанела сар те избавинел е побожна манушен таро искушение, а е неправеднон те пазинелен баши казнибаске џи ко диве е судоскоро; 10а особено окола, кола џана пало нечиста похоте е телоскере, хем на мангена о авторитети е Девлипаскоро. Сар дрска хем ки пли војља мануша ола на дарана те хулинен о величества, 11џи коте о ангејља, колај тане побаре ки сила хем снага, на изговоринена хулна осуда против оленде англо Господари.

12А акала, сар бигоѓакере животниа, колај ки природа определиме те овен ловиме хем мударде, хулинена ко окова со на џаненале, хем коркори ка мударѓовен ко пло разврат, 13ка добинен казна баши неправда. Ола рачунинена о румимо живото дивескоро баши пло задоволство, мелале хем лаџаке тане ола, кола уживинена пле ховајбаја кога угостиненапе туменцар. 14Оленгере јајкха пхерде со прељуба хем на циденапес таро грево; ола ховавена о неутврдиме душе. Исилен срце сикавдо ко алчност; олај тане чхаве е проклетствоскере.

15Мукле о чачикано друмо хем нашавсалиле, хем геле пало друмо таро Валаам, о чхаво е Восорескоро, кој мангља неправедно плата, 16ама приминѓа укор баши пло беззаконие: лалоро хер со ќерела лафи ко манишикано гласо хем спречинѓа е пророкоскоро делинипа.

17Одолај тане извојра бизо пани хем облаќа со ингарелален и бура; баши каске со пазинелапе темно мрако засекогаш. 18Соске одолеја со ќерена ко баро хем ко чучо лафи, хем суетна лафиа ховавенален преку телесна страсна желбе хем преку пле румиме буќа околен, кола само со нашле таро окола кој живинена ки заблуда; 19обечинена ленге слобода а коркори робиа баши румиме буќа, соске некој таро сој тано победимо, хем одолеске тано робо.

20Ако ола чаче цидингепес таро мелале навике таро акава свето кога пенџарге баши амаро Господари хем Спасители о Исус Христос, хем акана палем плеткиненапе ки стапица таро румимо живото хем претрпинена пораз, тогаш оленгири авдисутни состојба тани полошно тари окоја ко почеток. 21Уствари, баши оленге ка овел сине пошукар те на пенџарен сине о друмо е правдакоро, отколку откога пенџаргеле, те ираненпе тари свето заповед која оленге тани предајми. 22Оленге случинелапе окова со ваќерела и вистинско поговорка, ‘О џукел иранелапе ко плo чхадиба,’ хем ‘О нанѓардо бало иранелапе те валкајнелпе ки чик.’