Romano Prevod Tari Biblija
AA

2 Солунјајна 1

Џи ки црква ко Солунјајна

1О Павле хем о Силван хем о Тимотеј џи ки црква е Солунјаненге ко Девел, амаро Дат хем о Господари о Исус Христос: 2Благодат туменге хем мир таро Девел амаро Дат хем о Господари о Исус Христос.

3Дужна сијем секогаш те благодарина е Девлеске баши туменге, пхрајљален, сар сој тано право, соске тумари вера бајрола бут; хем умножинелапес о мангипе машкар туменде секоле јеке тумендар, 4аѓар со амен коркори фалинајамен туменцар машкар е Девлескере цркве баши тумаро трпение хем вера ко са тумаре прогониба хем муке, со поднесиненален.

Е Христоскоро ајбе е ангеленцар ки Пли слава

5Одовај знако баши о праведно Девлескоро судо, за да те рачунинен тумен достојна баши е Девлескоро Царство, баши кова хем цидена. 6Соске тано праведно англо Девел те иранел мука околенге со мучинена тумен, 7а туменге, е мучименге, локхипа заедно аменцар, кога ка јавинелпес о Господари о Исус таро небо, е ангеленцар ки Пли сила, 8ко пламено јагакоро, за да те дел одмазда околенге кој на пенџарена е Девле хем кој нае послушна баши о Евангелие амаре Господарескоро о Исус Христос; 9кој ка овен казниме вечно уништибаја дур таро муј е Господарескоро хем тари слава Олескере силатар, 10кога ка авел, ко одова Диве, те прославинелпес ко Пле светие хем те восхитиненпес Олеске са о верна, соске тумен поверујнген амаре сведоштвосте.

11Одолеске хем молинајамен секогаш баши туменге: амаро Девел те рачунинел тумен достојна баши о позив, хем те исполнинел секоја шукар војља ко шукарипа хем о дело тумаре веракоро ки сила, 12за да те прославинелпес о анав амаре Господарескоро о Исус, ки туменде, хем тумен ки Лесте, пали благодат амаре Девлескири хем о Господари о Исус Христос.