Romano Prevod Tari Biblija
AA

2 Солунјајна 2

О Мануш е Беззакониескоро

1Молинаја тумен, пхрајљален, увеза баши о ајбе амаре Господарескоро о Исус Христос хем баши амаро кхедиба заедно ки Лесте, 2ма дозволинен сигате те предомислинен тумен ки тумари годи, ниту те даран ни таро духо, ни таро лафи, ни таро послание, сар те пхене тано амендар бичхавдо, сар веќе ало е Господарескоро Диве! 3Никој те на ховавел тумен ко било саво начин, соске одова нае те случинелпес џи коте прво на авела о периба хем на појавинелапес о мануш е беззакониескоро, о чхаво е уништибаскоро, 4кој противинелапе хем вазделапе упредер о са со ваќерелапе Девел или светлина, аѓар со ка бешел е Девлеске ко храми хем ка престајнелпе пес дека ови тано Девел.

5На сетинена ли тумен дека ваќерѓум туменге акава панда кога сијум сине туменде? 6Хем акана џанена со задржинелале за да те појавинелпес ов допрво ко пло време. 7Соске, и тајна е беззакониескири веќе делујнела, само те отстранинелпе таро машкар окова, кој акана задржинелала, 8хем тогаш ка јавинелпес о беззаконико кас о Господари ка мудареле Пле здивеја таро Пло муј хем ка уништинеле е појаваја таро Пло ајба.

9Одовај тано окова, каскоро ајбе тано според о сатанско делујбе, секоле силаја, хем чудесно знаконцар хем ховавне чудонцар, 10хем секоле неправедно ховајбаја, баши околенге кој мерена, соске на приминге о мангипе ко чачипе за да те спасиненпес. 11Хем одолеске о Девел ка бичхалел ленге уверливо заблуда, за да те верујнен ко ховајба, 12та те овен осудиме сарине, кој на поверујнге ко чачипе, а синелен задоволство ки неправда.

Терѓовен цврсто

13А амен сијем дужна секогаш те благодарина е Девлеске баши туменге, пхрајљален, таро Господари мангле, соске о Девел избиринѓа тумен таро почеток баши спасение, преку осветување е Духоскоро хем вера ко чачипе, 14ко кова повикујнѓа тумен преку амаро Евангелие, за да те добинен и слава амаре Господарескири о Исус Христос. 15Тогаш, пхрајљален, терѓовен цврсто хем иќерен о учење со сиклиленлен амендар, било преку амаре лафиа или преку амаро послание.

16А коркори о Господари амаро o Исус Христос хем о Девел амаро Дат, Кој замангљамен амен хем денѓамен вечно утеха хем шукар надеж пали благодат, 17те утешинел тумаре срциа хем те зојраќерел тумен ко секова шукар дело хем лафи!