Romano Prevod Tari Biblija
AA

Јаков 1

Поздрав

1О Јаков, слуга е Девлескоро хем е Господарескоро о Исус Христос, џи ко дешудуј распрсниме племиња, поздрав.

Блажено тано о мануш, кој поднесинела искушение

2Рачуниненла баши чисто радост мле пхрајљален, кога ка перен ко разна искушениа, 3џандипаја дека о испитување тумаре веракоро ќерела трпение! 4А о трпение нека овеле совршено дело, за да те овен совршена хем потполна, бизо ништо те на фалинел туменге.

5Ако некастар тумендар фалинела мудрост, нека родел таро Девел, Кој дела сариненге изобилно хем бизо укор – хем ка делпес леске. 6Ама те родел вераја, бизо нисаво сомнение; соске окова кој сомнинелапе тано слично сар морско брани кас со и бавлал вазделале хем теринелале. 7Асавко мануш те на мислинел дека ка приминел нешто таро Господари. 8О мануш улавде душаја нае тано стабилно ко са пле друмиа.

9О бедно пхрал те фалинелпес ко пло барипе, 10а о барвало ки пли понизност, соске ка накхел сар и лулуди е чајратар. 11Соске о кхам иклило баре татипаја хем шуќарѓа и чар, па лакири лулуди препели хем нашавдило о шужипа таро олакоро изглед. Аѓар хем о барвало ка шуќол ко пле друмиа.

12Блажено тано о мануш, кој поднесинела искушениe, соске кога ка овел испитимо, ка приминел венцо е животоскоро, со о Девел ветинѓале околенге, кој мангенале.

Секова шукар дари таро Девели тано

13Нијек, кој тано искушимо те на ваќерел: „О Девел искушинелама.“ Соске, о Девел на искушинелапе таро билачхипе, хем Коркори никас на искушинела. 14Него, секас искушинела олескири сопствено похота, која влечинелале хем ховавелале. 15Пало одова и похота зачнинела хем бијанела грево, а о ќердо грево бијанела мериба.

16Ма заблудинен тумен, мангљален мле пхрајљален. 17Секова шукар дари хем секова совршено бакшиши авела упралдан, таро Дат е светлинакоро, ки Касте нане измене, ниту сенка тари промена. 18Ов бијанѓамен според Пли војља преку о Слово е чачипаскоро, за да те ова сар јек врста прва плодиа машкар Олескере созданиа.

Шунен хем иќерен о Слово

19Џанен акава, мангле пхрајљален: секова мануш те овел брзо ко шуниба, а бавно ко лафиќериба, хем бавно ки холи, 20соске е манушескири холи на ќерела правда англо Девел. 21Одолеске фрден тумендар: секова мелалипа, хем о последно окова со ачхило е билачхипаскоро, хем приминенле е кроткипаја ки туменде о насадимо Слово, кова шај те спасинел тумаре душе.

22Ама овен окола со иќерена о Слово, на само со шунена, кој ховавенапе пес. 23Соске, кој шунела о Слово, а на иќерелале, сличној тано ко мануш, кој дикхела пло природно муј ки ајна; 24ка дикхелпес хем ка џал песке, хем одма бистрела саво сине. 25А кој ка задикхелпес ко совршено закони е слободакоро хем ачхола ки лесте, на сар бистердо слушатели, него сар чачикано окова со иќерела, ов ка овел блажено ко одова со ќерела.

26Ако некој мислинела дека тано девликано, а на контролиринела пли чхип, него ховавела пло срце, олескоро девлипа тано суетно. 27Акавај тано чисто хем бивалкајмо девлипа англо Девел хем о Дат: те овен посетиме о чороле чхаве хем о удовице ко оленгере невоље, хем коркори те пазинелпес пес непорочно таро свето.