Romano Prevod Tari Biblija
AA

Јаков 5

Е барваленге

1Шунен акана, тумен о барвале, ровен хем викинен упро невоље, со авена ки туменде. 2Тумаро барвалипе кирнило, хем молциа хале тумаре шеја. 3Тумаро злато хем сребро баши ‘рѓа, хем ленгири ‘рѓа ка овел сведоштво против туменде, хем сар јаг ка глтинел тумаре тејља. Кхединген барвалипе ко последна диве. 4Еќе, и плата е работниконгири, кој жненге тумаре ниве, со тумен со кратинген лендар, пиштинела хем о пиште е жетваренгере але џи ко кана е Господареске упредер о Силе.

5Тумен живинген ки пхув луксузно хем баши задоволствиа, параген тумаре срциа, сар баши о диве чхинибаске. 6Осудинген, мударген е праведнико; хем ов на противинелапес туменге.

Ма ден тумен совли

7Хем аѓар, овен трпелива, пхрајљален, џи ко е Господарескоро ајбе! Еќе, о земјоделцо уџарела о скапоцено род тари пхув, уџарела трпеливо џи коте на приминела о рано хем о покасно бршим. 8Уџарен трпеливо хем тумен, зојраќерен тумаре срциа, соске тано паше е Господарескоро ајбе. 9Ma ќерен лафи со на ваљани, пхрајљален, јек против јавер, за да ма те овен осудиме: еќе, о Судија терѓола англо удар.

10О билачхе цидиба хем о долготрпение ленлен баши пример, пхрајљален, е пророкон, кој ќерена сине лафи е Господареске ко анав. 11Еќе, блажена ваќерајален околен, кој претрпинге. Шунген баши о трпение е Јовескоро, а дикхлен сар о Господари завршинѓа одова; соске о Господари тано бут милостиво хем сочуствително.

12А англедер о са, мле пхрајљален, ма асоќерен тумен ни ко небо ни ки пхув, ниту дисаве јавере совљаја! Тумарo „оја“ те овел „оја“, а тумаро „на“ – „на“, за да ма те перен тело судо.

Молинен тумен јек јавереске

13Цидела ли некој машкар туменде, нека молинелпес; веселној ли тано некој, нека фалинел е Девле. 14Насвалој ли некој машкар тумендар, нека викинел е старешинен тари црква, хем ола нека молиненпес упри лесте, хем нека помазиненле таро ујле маслинкенгоро ко анав е Господареске, 15хем и молитва е веракири ка спасинел е насвале хем о Господари ка вазделе, хем ако ќерѓа гревиа, ка овен леске опростиме.

16Хем аѓар, исповединен тумаре гревиа јек јавереске хем молинен тумен јек баши јавереске, за да те сасќовен! И молитва со делујнела е праведникоскири исила бари сила. 17О Илија сине мануш ки природа исто сар хем амен, хем молинѓапес молитваја те на овел бршим хем на пело бршим ки пхув трин берш хем шов масек. 18Хем палем молинѓапес, па о небо денѓа бршим, хем и пхув денѓа пло плоди.

Ако некој иранела е грешнико

19Мле пхрајљален, ако некој тумендар циделапес таро чачипе, хем некој иранелале, 20нека џанел дека окова, кој ка иранел е грешнико таро олескоро заблудимо друмо, ка спасинел олескири душа таро мериба хем ка учхарел бут гревиа.