Romano Prevod Tari Biblija
AA

Колосјајна 3

Мислинен баши одова сој тано упре

1Хем аѓар, ако воскреснинген е Христоја, роден одова сој тано упре – коте со о Христос бешела десно таро Девел. 2Мислинен баши одова сој тано упре, на баши одова сој тано ки пхув, 3соске тумен мулен хем тумаро живото тано гаравдо е Христоја ко Девел! 4А кога ка јавинелпес о Христос, амаро живото, тогаш хем тумен ка јавинен тумен Олеја ки слава.

5Хем аѓар, мејраќерен тумаре члејна сој тане ки пхув: о блудство, о мелалипа, и страст, и билачхе желба, хем о алчност, сој тано идолопоклонство, 6баши кола авела е Девлескири холи е непослушна чхавенге, 7машкар кој хем туменда некогаш гелен, кога живинена сине ки ленде. 8Ама акана отфрлиненле хем туменда са акава: о хољаниба, и холи, о билачхипа, хулење, лаџутне лафиа таро тумаро муј.

9Ма ховавен тумен јек јавереја, соске хуљаген о пурано мануш олескере делонцар 10хем ураген нево, кој обновинелапе ко пхердо пенџариба пало образ Околескоро, Кој создајнѓале, 11коте нае веќе Грко ни Јудејцо, обрезание хем необрезание, варварин, Скит, робо, слободно, него о Христос тано са хем ко са.

12Хем аѓар, уравен тумен сар Девлескере избраниќа, света хем мангле, ко милосрдно срце, благост, смириме, кротка, трпелива! 13Трпинен тумен јек јавереја хем опростинен туменге јек јавереске, ако некој иси со ровелапе против некасте, сар со хем о Господари опростинѓа туменге, аѓар опростинен туменда! 14А упредер о са одова уравен тумен ко мангипе, која пхандела са ко совршенство! 15Хем е Христоскоро мир те владинел ко тумаре срциа, баши касте со хем повикујме сијен ко јек тело, хем овен благодарна!

16E Христоскоро слово те живинел изобилно ки туменде, ки секоја мудрост сикљовен хем опоменинен тумен јек јавере псалменцар, химне, духовна гиља, гиљајбаја е Господареске е благодатеја ко тумаре срциа. 17Хем са со ќерена лафеја или ко дело, ќерен са ко анав е Господареске е Исусеске, благодаринен е Девлеске о Дат, преку Олесте.

Сар ваљани те овен

18Ромнален, покоринен тумен тумаре роменге, сар со бешела ко Господари!

19Ромален, манген тумаре ромнен хем ма овен груба спрема ленде.

20Чхавален, шунен тумаре родителен ко са, соске одовај тано угодно е Господареске!

21Дадален, ма задинен тумаре чхавен, за да те на разочариненлен.

Сар ваљани те овен о робиа

22О тумен о робиа, шуненлен ко са тумаре пхувјакере господарен, на баши јајкхенге сар окола кој угодинена е манушенге, него чисто срцеја дараја таро Девел.

23Со хем да те ќерен, ќеренле тари душа сар баши е Господареске, а на баши о мануша, 24џандипаја дека таро Господари ка приминен и награда е наследствоскоро. Служинен е Господареске о Христос! 25Соске, кој ќерела неправда, ка приминела обратно и неправда, хем на дикхелапе кој тано кој.