Romano Prevod Tari Biblija

Псалм 23

Псалм 23

О Господари мло Пастири

Е Давидескоро Псалми

1О Господари тано мло Пастири; ништо нане те фалинел манге.

2Ко зелена тхана чајраја Ов делама те одморинав; ко мирна пајна -ингарелама.

3Освежинела мли душа, ингарелама пало друмиа е правдакере, баши Пло анав.

4Ако џава хем машкар и долина тари е мерибаскири сенка, нае те дарав таро билачхипе, соске Ту сијан манцар. Тло каш хем Тли палка утешиненама.

5Спреминеја софра англи манде, англо јајкха мле душманенге. Макхљан мло шеро ујлеја, мли чаша таштинела.

6Чаче, о гудлипа хем о милост ка слединенма, машкар са о диве мле животоскере. Хем ме ка бешав е Господареске ко кхер за увек.