Romano Prevod Tari Biblija

Псалм 25

Псалм 25

Молитва баши водиба хем заштита

Е Давидескоро Псалми

1Ки Туте, Господар, ваздава мли душа.

2Ки Туте надинавама, мо Девел; ма мук те лаџаќерама, за да мате радујненпе упра манде мле непријатејља.

3Чаче нае те лаџаќеренпе окола, кој надиненапе ки Туте; ка лаџаќеренпе окола, кој преваринена бизо причина.

4Сикавлен манге, Господар, Тле друмиа, сикавма ко Тле друмиа!

5Водинма ко Тло чачипе хем сикавма, соске Ту сијан Девел мле спасениескоро; ки Туте надинавама цело диве.

6Сетинтут, Господар, баши Тло верност хем баши Тло мангипе, соске ола тале таро вечност.

7Ма сетинтут баши о гревиа мле тернипаскере, баши мле престапиа; сетинтут баши манде, о Господар! според Тло мангипе хем баши Тло гудлипе!

8О Господари тано гудло хем праведно: одолеске ка сикавел ленге о друмо е грешниконге.

9Ов водинела е кроткон ки правда, сикавелален е кроткон ко Пло друмо.

10Са е Господарескере друмиа тане милост хем чачипа, баши окола кој аракхена Олескоро завет хем Олескере сведоштвиа.

11Господар, баши Тло анав, опростин мо грево, соске тано баро.

12Кој тано о мануш, кој дарала таро Господари? Оле, Ов ка сикавеле кова друмо те избиринел.

13Олескири душа ка живинел рахати, а лескоро семе ка наслединел и пхув.

14О Господари тано паше узо окола, кој дарана Олестар, хем ка сикавел оленге Пло завет.

15Мле јајкха тане секогаш спрема ко Господари, соске Ов циделален ме пре тари мрежа.

Молитва баши ослободиба

16Дикман хем смилујнтут манге, соске нанема никој хем сијум ма-зми.

17О пхарипе ко мло срце бариле, икавма таро мле јадиа!

18Дик мле невоље хем муке хем опростин са мле гревиа.

19Дик мле душманен: кобор тане бут хем саве баре мржнаја мрзиненама.

20Арак ми душа хем спасинма: ма мук те лаџаќерама, соске надинавама ки Туте.

21О невиност хем о поштенлуко нека пазиненма, соске надинавама ки Туте!

22Господар, избавин е Израеле, таро са олескере невоље.