Romano Prevod Tari Biblija
AA

Тит 2

Сар ваљани те овен

1А ту ваќер баши окова со сложинелапес е састе наукаја: 2о пхуре те овен трезвена, чесна, гоѓавера, састе ки вера, ко мангипе, ко трпение; 3исто аѓар о попхуре џувља те понашиненпес сар со бешела е светиенге, те на клеветинен, те на предајненпес бут ки мол, него те овен учителке баши шукарипа, 4за да те сикавен е терне џувлен те мангенлен пумаре ромен хем пумаре чхавен, 5те овен гоѓавера, чиста, шукар домакице, покорна пумаре роменге, за да ма те хулинелпес е Девлескоро Слово.

6Исто аѓар, опоменин е тернен те овен сар со ваљани гоѓавера, 7деjбајату тут ко са сар пример баши шукар дејља, ки наука – бизо румиме буќа, достоинство, 8састо хем бизо те фалинел дисаво лафи, за да те лаџал секова противнико, те на овеле со те ваќерел билачхе баши аменге.

9Опоменин е робон, за да те покориненпес пумаре господаренге, те на ачховен те угодинен ленге, те на ваќерен ленге против, 10те на чорен, него те сикавен пли шукар верност, та те украсинен ко са и наука амаре Спасителескири хем Девел.

Е Девлескири благодат анела спасение

11Соске јавинѓапес е Девлескири благодат, која анела спасение баши о са о мануша, 12која воспитинеламен те откажинамен таро бизодевлипа хем о светска похоте, те живина гоѓавер, праведно хем девликано ко авдисутно веко, 13аџиќерибаја и блажено надеж хем о славно јавиба амаре Семоќно Девлескири хем Спасители, о Исус Христос, 14Кој денѓапес Коркори Пес место аменге, за да те избавинел амен таро секова беззаконие хем те очистинел баши Песке сопствено народо, кој припадинела Олеске, кој прастана баши шукар дејља.

15Ваќерле акава хем опоменин, хем викин ленге целосно властеја, никој те на презиринелтут!