Romano Prevod Tari Biblija
Jakov
1 Petrovo
2 Petrovo
1 Jovanovo
2 Jovanovo
1
3 Jovanovo
1
Galatjajna
Efesjajna
Filipjajna
Kolosjajna
1 Solunjajna
2 Solunjajna
1 Timotej
2 Timotej
Tit